Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wednesday, February 9, 2011

Klon Soalan-Soalan SPM Ekonomi Asas (Tingkatan 5)

Bab 1: Wang dan Institusi Kewangan
1)       Apakah itu wang dan terangkan fungsi-fungsi wang dalam sesuatu ekonomi.
(SPM 1993 – 15m)
2)       Terangkan ciri-ciri wang yang baik. (SPM 1999 – 10m)
3)       Mengapakah sistem barter tidak lagi sesuai kini? (SPM 1994 – 10m)
4)       Terangkan perkara-perkara berikut
i)                     Sistem Barter (SPM 1997 – 6m)
5)       Bank perdagangan dan institusi kewangan bukan bank mempunyai peranan yang sama. Walau bagaibamanapun terdapat perbezaan antara keduanya. Jelaskan pernyataan di atas. (SPM 1993 – 10m)
6)       Sumber pendapatan bank perdagangan bukan sahaja daripada aktiviti penawaran perkhidmatan tetapi juga daripada kegiatan pelaburannya. Terangkan. (SPM 1996 – 10m)
7)       Penubuhan lebih banyak bank perdagangan diseluruh negara mewujudkan peluang yang lebih baik bagi orang ramai menyimpan
i)                     Jelaskan tentang jenis deposit yang disediakan oleh institusi kewangan tersebut. (SPM 2001 – 6m)
8)       Selain kemudahan pembayaran melalui cek, terangkan kemudahan-kemudahan pembayaran lain yang disediakan oleh bank perdagangan. (SPM 2002 – 8m)
9)       Jelaskan  perbezaan antara bank saudagar dengan bank perdagangan (SPM 2002 – 8m)
10)   Bagaimanakah bank perdagangan memainkan peranannya dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara? (SPM 1994 – 15m)
11)   Terangkan bagaimana pembekuan pemberian pinjaman kepada sektor berdaya maju menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. (SPM 1998 – 13m)
12)   Fungsi Bank Saudagar (SPM 1997 – 6m)
13)   Bank pusat adalah jurubank kepada kerajaan. Jelaskan bagaimana bank pusat melaksanakan fungsi tersebut. (SPM 2000 – 8m)
14)   “Terlalu banyak wang mengejar sedikit barang dan perkhidmatan”. Bagaimanakah keadaan seperti ini boleh berlaku? Terangkan cara bagaimana bank negara boleh mengawal aliran wang bagi mengatasi keadaan itu. (SPM 1994 – 14m)
15)   Fungsi utama Bank Pusat ialah mewujudkan kestabilan ekonomi sesebuah negara.
i)Apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan ekonomi?
ii) Bagaimanakah bank pusat mengawal bekalan wang untuk mencapai kestabilan ekonomi? (SPM 1995 – 15m)
16)   Bagaimanakah kerajaan bertindak melalui bank pusat untuk mengatasi masalah terlalu banyak wang mengejar sedikit barang? SPM 2002 – 9m
17)   Bagaimanakah kerajaan bertindak mengatasi kemelesatan ekonomi melalui bank pusat dan dasar belanjawan? – SPM 1996 – 15m
18)   Rakyat didapati kurang berbelanja. Terangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Bank Negara untuk mengatasi keadaan tersebut. SPM 2001 – 12m
19)   Bank perdagangan dan institusi kewangan bukan bank mempunyai peranan yang sama. Walaupun demikian terdapat perbezaan antara keduanya. Jelaskan. SPM 1993 – 10m
20)   Syarikat kewangan dan syarikat insurans memainkan peranan yang sama dalam pembangunan ekonomi negara. Terangkan perbezaan tersebut. SPM 2003 – 4m
21)   Terangkan peranan institusi kewangan berikut dalam pembangunan ekonomi negara.
i)                     Syarikat Insurans
ii)                   Kumpulan Wang Simpanan Pekerja – SPM 1995 (10m)
‘If words come out of the heart, they will enter the heart. If they are spoken just from the mouth, they will not even reach the ears’ (Al Suhrawardi)
Bab 2: Ekonomi Malaysia
1)       Pergantungan ekonomi Malaysia kepada sektor utama menimbulkan banyak masalah. Terangkan masalah-masalah tersebut. SPM 1994 – 15m
2)       Bolehkan ekonomi Malaysia bergantung kepada sektor utama untuk meningkatkan ekonomi negara? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. SPM 1998 – 8m
3)       Usaha kerajaan mengubah struktur ekonomi negara telah mewujudkan pelbagai implikasi. Terangkan implikasi-implikasi tersebut. SPM 1999 – 12m
4)       Mengapakah pemerhati tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Kumpulan Guthrie untuk meninggalkan sektor pertanian? SPM 2001 – 14m
5)       Bezakan cukai pendapatan dengan cukai jualan. SPM 2001 – 5m
6)       Terangkan hasil cukai yang dipungut oleh kerajaan. SPM 1999 – 12m
7)       i) bagaimanakah kerajaan menampung kekurangan perbelanjaannya?
iii)                  mengapakah hutang negara penting kepada ekonomi sesebuah negara?
SPM 1994 – 11m
8)       Bagaimanakah kerajaan membelanjakan hasil yang diperoleh setiap tahun?
SPM 1997 – 6m
9)       Terangkan bagaimana kerajaan menampung kekurangan hasil untuk membiayai perbelanjaannya. SPM 1997 – 7m
10)   Terangkan bentuk-bentuk pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri.
SPM 2000 – 10m
11)   Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding dengan sumber luar negeri. SPM 2000 – 10m
12)   Pinjaman kerajaan dibuat adalah semata-mata untuk mengatasi masalah defisit dalam belanjawan negara. Bincangkan. SPM 2000 – 5m
13)   Mengapakah kerajaan membuat pinjaman luar? SPM 2001 – 6m
‘Look at your eyes: they are so small, but they see enormous things’ (Rumi)
Bab 3: Hubungan Ekonomi Antarabangsa
1)       Malaysia sebenarnya mampu mengeluarkan barang untuk keperluan sendiri. Walaupun begitu, Malaysia masih menjalankan perdagangan antarabangsa. Mengapakah Malaysia perlu berbuat demikian? SPM 1994 – 10m
2)       Mengapakah negara kita masih perlu meneruskan kegiatan perdagangan antarabangsa? SPM 2001 – 14m
3)       Mengapakah lebih sukar memasarkan barangan ke luar negara jika dibandingkan dengan memasarkan barangan dalam negeri? SPM 1995 – 12m
4)       Bezakan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa.
SPM 2003 – 12m
5)       Jadual diberi  dan perlu hitungkan imbangan dagangan dan imbangan akaun semasa. SPM 1999 – 9m
6)       Terangkan butir-butir akaun semasa dalam imbangan pembayaran bagi sesebuah negara. SPM 1993 – 10m
7)       Nyatakan dan terangkan sekatan-sekatan yang dikenakan oleh kerajaan dalam perdagangan antarabangsa. SPM 1993 – 15m
8)       Mengapakah sekatan perdagangan antarabangsa penting kepada sesebuah negara?
SPM 1996 – 13m
9)       Bagaimanakah tarif dan subsidi dapat membantu pembangunan ekonomi negara?
SPM 1998 – 8m
10)   Mengapakah imbangan dagangan kurangan berlaku dan jelaskan cara-cara mengatasinya? SPM 1998 – 13m
11)   Terangkan kepentingan cukai import kepada sesebuah negara. SPM 1999 – 10m
12)   Terangkan kepentingan sekatan perdagangan antarabangsa kepada kerajaan dan pengeluar. SPM 2000 – 11m
13)   Mengapakah pertukaran wang asing penting kepada sesebuah negara? Terangkan kesan keatas imbangan perdagangan bagi sesebuah negara apabila kadar pertukaran asingnya meningkat. SPM 1995 – 13m
14)   Mengapakah sesebuah negara memerlukan mata wang asing? SPM 1998 – 4m
15)   Mengapakah Malaysia memerlukan pertukaran asing bagi menjalankan aktiviti ekonomi walaupun mempunyai mata wangnya sendiri? SPM 2002 – 6m
16)   Bagaimanakah kadar tukaran asing ditentukan? SPM 1997 – 10m
‘Joy and sorrow are inseparable. Together they come, and when, one sits alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed’ (Kahlil Gibran)

No comments:

Post a Comment

Business News

Loading...

Accountancy

Loading...

Commerce

Loading...